ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα Νέα μας
Σελίδες:  1  2  
ΕΛΛΑΔΑ 2018: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Το τελευταίο τρίμηνο 2017 έκλεισε με αύξηση του ΑΕΠ 1,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2016. Αυτό όμως ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της σχετικά καλύτερης πορείας των δύο πρώτων τριμήνων 2017 παρά της επίδοσης του τελευταίου τριμήνου του έτους.
Περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Η αύξηση 2,7% για το 2017 αποτελεί υπεραισιόδοξο σενάριο. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αυξηθεί το ΑΕΠ με ετήσιο ρυθμό 1,2%-2,0% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Όμως, δεν μπορεί καθόλου να αποκλειστεί χειρότερη επίδοση, αν και η στασιμότητα θα αποτελέσει ακραίο απαισιόδοξο σενάριο.
Περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ € >65 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ <4% ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Περισσότερα

Επαλήθευση προβλέψεων της ΟΜΙΚΡΟΝ για την εξέλιξη σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Επαληθεύθηκαν οι προβλέψεις της ΟΜΙΚΡΟΝ για την εξέλιξη της απασχόλησης στους κλάδους λιανικού εμπορίου, μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, ξενοδοχείων - εστιατορίων και οικοδομής.
Περισσότερα

Επιπτώσεις της μείωσης του ΦΠΑ της εστίασης από 23% σε 13%
Επιπτώσεις της μείωσης του ΦΠΑ της εστίασης από 23% σε 13% σε • τιμές • κέρδη • εισπραττόμενο ΦΠΑ • απασχόληση
Περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2013-2015: ΚΕΡΔΗ 100.000 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Tο προβλεπόμενο μερίδιο της Ελλάδας για το 2013 αντιστοιχεί σε εισπράξεις από εισερχόμενο τουρισμό της τάξεως των € 11,7 δισ., έναντι € 10,0 δισ. το 2012. Για το 2015, οι αντίστοιχες εισπράξεις θα είναι της τάξεως των € 14,5 δισ. Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν αυξητική επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας €-Ζώνης και ΗΠΑ
Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης διατηρείται σε σταθερά επίπεδα έναντι του συνόλου των χωρών του κόσμου, ενώ της οικονομίας των ΗΠΑ σαφώς υποχωρεί.
Περισσότερα

Αγροτικός τομέας χαμηλών επιδόσεων
Αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα αγροτών στους εθνικούς δρόμους. Οι Θεσσαλοί πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Θέλουμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.» Στην Κύπρο, με κάθε κυβικό μέτρο αρδευτικού νερού, παράγεται προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα ίση με 3,00 ευρώ, στην Ελλάδα μόλις 0,70-0,90 ευρώ και στη Θεσσαλία 0,81 ευρώ. Κανείς δεν ασχολείται με το πόσο πίσω έχουν μείνει οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα. Πόση σπατάλη νερού για όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Κοινωνικές και οικολογικές ευαισθησίες.
Περισσότερα

Έλλειμμα και Χρέος σε ΕΕ και ΗΠΑ
Για το σύνολο της Ευρωζώνης, η δημοσιονομική εικόνα την τελευταία δεκαετία είναι συστηματικά καλύτερη από αυτή των ΗΠΑ σε όρους και ετήσιου ελλείμματος και σωρευμένου χρέους. Στα έτη 2010-2012, η δημοσιονομική εικόνα της ευρωζώνης βελτιώνεται, ενώ των ΗΠΑ ή χειροτερεύει ή βελτιώνεται με βραδύτερα βήματα.
Περισσότερα

Οικοδομική δραστηριότητα: Πτώση 2009-2011
Η έκδοση αδειών νέων οικοδομών θα υποχωρήσει περαιτέρω κατά 20%, φτάνοντας τα 38 εκ. μ3 το 2010, έναντι 88 εκ. μ3 το έτος ρεκόρ 2005. Θα υπάρξει καθήλωση του ΑΕΠ έως το 2011. Oι συνολικές απώλειες θέσεων απασχόλησης έως το 2011 θα ξεπεράσουν τις 100.000. Το ταμείο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα επιβαρυνθεί κατά 1,5 δις. € ετησίως. Εφικτή η απορρόφηση των επιπτώσεων.
Περισσότερα

Κατάρτιση και δια βίου μάθηση - Αποτελεσματική πολιτική κινήτρων
Η πολιτική επιδότησης του κόστους κατάρτισης και δια βίου μάθησης δεν έχει αποτελέσματα όταν η καμπύλη προσφοράς υπηρεσιών κατάρτισης και δια βίου μάθησης είναι ανελαστική. Έχει ακόμη πιο περιορισμένα αποτελέσματα όταν και η καμπύλη ζήτησης είναι ανελαστική. Προκύπτουν λοιπόν οι βασικές στοχεύσεις για καλύτερες επιδόσεις στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση του ανθρώπινου δυναμικού: • Πρώτη στόχευση είναι να καταστεί η καμπύλη προσφοράς ελαστική (π.χ., με ελαστικότητα ως προς την τιμή >2). • Δεύτερη στόχευση είναι να καταστεί και η καμπύλη ζήτησης ελαστική (π.χ., με ελαστικότητα ως προς την τιμή <-2).
Περισσότερα

Η Κρίση στην Ελλάδα κατά τα έτη 2010-2011 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Μέτρα για την ανεργία
Ως αποτέλεσμα προβλεπόμενης μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 7%-15% στη διετία 2010-2011, περίπου 100.000 άνεργοι θα προέλθουν από τους κλάδους του λιανικού εμπορίου, του αυτοκινήτου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, της ψυχαγωγίας, και της βιομηχανίας ένδυσης-υπόδησης και επίπλων. Αναγνωρίζοντας την «ταυτότητα,» τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες όσων κινδυνεύουν να καταλήξουν άνεργοι, μπορεί να υπάρξει προετοιμασία ώστε να προσανατολιστούν σε νέες παραγωγικές δράσεις και να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ανεργίας.
Περισσότερα

Σελίδες:  1  2  
Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017