ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τουριστική Ανάπτυξη
Σελίδες:  1  2  3  
Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας; Περιβαλλοντική - Τεχνική έκθεση, μελέτη κόστους - οφέλους, μελέτη φορέα διαχείρισης, εξέταση δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού και υποστηρικτικές μελέτες
Μελέτη αναδιοργάνωσης του Αναπτυξιακού τομέα της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Αναψυχής Ηρακλείου Κρήτης
Τεχνοοικονομική μελέτη δημιουργίας Συγκροτήματος Οινολογικού Μουσείου στη Θήβα
Ανάλυση συνθηκών αγοράς κρουαζιεροπλοίων
Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στην Κω
Προμελέτη οικονομικής εφικτότητας καθετοποιημένης ξενοδοχειακής μονάδας στην Πελοπόννησο
Επισήμανση επενδυτικών ευκαιριών στα Ιόνια Νησιά
Οικονομοτεχνική εφικτότητα Δημοτικής επιχείρησης Τουρισμού και Αναψυχής Δ.Καρδίτσας
Μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία τουριστικών παραποτάμιων δραστηριοτήτων στην Κοινότητα Μητρόπολης Καρδίτσας
Μελέτη σκοπιμότητας και οργάνωσης φορέα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης δικτύου Μαρίνων στην Ελλάδα
Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Ευδήλου Ικαρίας
Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Νότιας Ρόδου
Σελίδες:  1  2  3  

 

Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017