ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τι ενδιαφέρει σήμερα
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Η αύξηση 2,7% για το 2017 αποτελεί υπεραισιόδοξο σενάριο. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αυξηθεί το ΑΕΠ με ετήσιο ρυθμό 1,2%-2,0% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Όμως, δεν μπορεί καθόλου να αποκλειστεί χειρότερη επίδοση, αν και η στασιμότητα θα αποτελέσει ακραίο απαισιόδοξο σενάριο.
Περισσότερα
ΚΕΦΑΛΑΙΑ € >65 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ <4% ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Περισσότερα
ΕΛΛΑΔΑ 2013-2015: ΚΕΡΔΗ 100.000 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Tο προβλεπόμενο μερίδιο της Ελλάδας για το 2013 αντιστοιχεί σε εισπράξεις από εισερχόμενο τουρισμό της τάξεως των € 11,7 δισ., έναντι € 10,0 δισ. το 2012. Για το 2015, οι αντίστοιχες εισπράξεις θα είναι της τάξεως των € 14,5 δισ. Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν αυξητική επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Περισσότερα
Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας €-Ζώνης και ΗΠΑ
Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης διατηρείται σε σταθερά επίπεδα έναντι του συνόλου των χωρών του κόσμου, ενώ της οικονομίας των ΗΠΑ σαφώς υποχωρεί.
Περισσότερα
Επαλήθευση προβλέψεων της ΟΜΙΚΡΟΝ για την εξέλιξη σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Επαληθεύθηκαν οι προβλέψεις της ΟΜΙΚΡΟΝ για την εξέλιξη της απασχόλησης στους κλάδους λιανικού εμπορίου, μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, ξενοδοχείων - εστιατορίων και οικοδομής.
Περισσότερα
Δημοσιεύσεις μας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Περισσότερα
Επιπτώσεις μείωσης ΦΠΑ εστίασης από 23% σε 13%
Περισσότερα
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περισσότερα
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Μείωση Τζίρου-Απασχόλησης 2010-2011, Μέτρα για την ανεργία
Περισσότερα
2009 - 2011: Πτώση στην οικοδομή
Περισσότερα
ΟΜΙΚΡΟΝ AE© - 2017