Η ανάλυση της ΟΜΙΚΡΟΝ προβλέπει ότι για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα απαιτείται ανακεφαλαιοποίηση € >75 δις και μείωση του κόστους κεφαλαίου των τραπεζικών δανείων σε <4% από >7%.

Δείτε όλη την ανάλυση εδώ.