Αναλύσεις

COVID 19 ΕΛΛΑΔΑ – Επιπτώσεις

Συμπεράσματα ανάλυσης: 1. Οι Περιφέρειες με μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό έχουν και τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε απασχόληση και παραγόμενο προϊόν. 2. Μείωση εντονότερη του 10% στην αισιόδοξη προοπτική και σε παραγόμενο προϊόν και σε απασχόληση θα έχουν οι Περιφέρειες Νότιου [...]

2021-03-08T14:34:47+02:0018/05/2020|

Η πορεία της εστίασης κατά την κρίση

Το 2013/2014 φαίνεται ότι γίνεται τομή στη λειτουργία του κλάδου των επιχειρήσεων εστίασης: Αυξάνεται εντυπωσιακά ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης Καθώς μπαίνουν περισσότερες μονάδες, ο μέσος κύκλος εργασιών μειώνεται Οι νέες μονάδες οδηγούν το σύνολο του κλάδου να στηρίζεται περισσότερο [...]

2021-03-02T19:55:31+02:0009/11/2018|

Ελλάδα Κεφαλαιακές ανάγκες επιχειρηματικού τομέα

Η ανάλυση της ΟΜΙΚΡΟΝ προβλέπει ότι για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα απαιτείται ανακεφαλαιοποίηση € >75 δις και μείωση του κόστους κεφαλαίου των τραπεζικών δανείων σε <4% από >7%. Δείτε όλη την ανάλυση εδώ.

2021-03-08T14:35:25+02:0011/10/2018|

Eλλάδα 2018: Σταδιακή βελτιώση της οικονομίας

Η ανάλυση της ΟΜΙΚΡΟΝ είχε τίτλο "Ελλάδα 2018 :  Σταδιακή βελτιώση της οικονομίας ανά τρίμηνο και επιπτώσεις στον πολιτικό σχεδιασμό" Μεταξύ άλλων η ανάλυση συμπεραίνει ότι το τελευταίο τρίμηνο 2017 έκλεισε με αύξηση του ΑΕΠ 1,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου [...]

2020-04-16T13:14:36+03:0005/10/2018|
Go to Top