Η μελέτη αφορούσε την εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου της ΔΕΗ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μελέτη καθώς και άλλες σχετικές μελέτες της εταιρείας θα βρεις στην κατηγορία Περιβαλλοντικά Έργα και Υδάτινοι Πόροι.