Συμπεράσματα ανάλυσης:

1. Οι Περιφέρειες με μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό έχουν και τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε απασχόληση και παραγόμενο προϊόν.

2. Μείωση εντονότερη του 10% στην αισιόδοξη προοπτική και σε παραγόμενο προϊόν και σε απασχόληση θα έχουν οι Περιφέρειες Νότιου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων.

3. Οι Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) που θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη ύφεση, άνω του 10% είναι οι Καλύμνου-Καρπάθου-Κω-Ρόδου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας.

4. Πολλές όμως Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής χώρας προβλέπεται να έχουν πολύ πιο ήπιες, ακόμη και χαμηλότερες του 6,9%, μειώσεις του προϊόντος τους.

5. Είναι κρίσιμο να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα κεφάλαια και οι πολιτικές ενισχύσεων για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα στις περιοχές που θα επηρεαστούν  εντονότερα.

Δείτε όλη την ανάλυση εδώ.