Η ανάλυση της ΟΜΙΚΡΟΝ είχε τίτλο “Ελλάδα 2018 :  Σταδιακή βελτιώση της οικονομίας ανά τρίμηνο και επιπτώσεις στον πολιτικό σχεδιασμό”

Μεταξύ άλλων η ανάλυση συμπεραίνει ότι το τελευταίο τρίμηνο 2017 έκλεισε με αύξηση του ΑΕΠ 1,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2016. Αυτό όμως ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της σχετικά καλύτερης πορείας των δύο πρώτων τριμήνων 2017 παρά της επίδοσης του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Δείτε την ολοκληρωμένη ανάλυση εδώ.