Ενδεικτικά αναφέρονται έργα και μελέτες στους τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους τα στελέχη της ΟΜΙΚΡΟΝ ανέπτυξαν δραστηριότητα κατά το παρελθόν.