Το 2013/2014 φαίνεται ότι γίνεται τομή στη λειτουργία του κλάδου των επιχειρήσεων εστίασης:

  • Αυξάνεται εντυπωσιακά ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης
  • Καθώς μπαίνουν περισσότερες μονάδες, ο μέσος κύκλος εργασιών μειώνεται
  • Οι νέες μονάδες οδηγούν το σύνολο του κλάδου να στηρίζεται περισσότερο σε μισθωτή εργασία και λιγότερο σε αυτοαπασχολουμένους
  • Η ευέλικτη/μερική απασχόληση μισθωτών εξαπλώνεται
  • Οι επιχειρήσεις δείχνουν αντοχή στις ζημίες, προφανώς γιατί προβλέπουν καλύτερες επιδόσεις

Δείτε όλη την ανάλυση εδώ.