Η NOKIA HELLAS (ΝΟΚΙΑ SOLUTIONS AND NETWORKS HELLAS SA) ανέθεσε από το 2011 έως σήμερα στην ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. το Project and Cost Management όλων των κτιριακών έργων της στην Ελλάδα.

Η συνεργασία συνεχίζεται.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο καθώς και λοιπές σχετικές μελέτες της εταιρείας στην κατηγορία Έργα & μελέτες / Αξιοποίηση Ακινήτων αλλά και στην κατηγορία Έργα & μελέτες / Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων.