Η μελέτη Χωροταξική και Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης της Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας – Κερατσινίου ανατέθηκε από τον Δήμο Δραπετσώνας και κύριο στόχο είχε την προώθηση των αναγκαίων δράσεων ώστε να καταστεί δυνατή η τροποποίηση  του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής Ανάπλασης της τέως Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας – Κερατσινίου και στη συνέχεια, σε εφαρμογή του, να θεσμοθετηθεί το νέο Πολεοδομικό και Ρυμοτομικό Σχέδιο.

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης είχε ορισθεί η λιμενική ζώνη από το Λιμάνι του Πειραιά έως τον Ακροκέραμο και φυσικά ο συσχετισμός της  με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Δραπετσώνας και Κερατσινίου.

Αντικείμενο της μελέτης υπήρξε:

(α) Η χωροταξική θεώρηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής και η εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης,

(β) Ο έλεγχος των δυνατοτήτων εφαρμογής του παραπάνω Χωροταξικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης με βάση το οικονομικό περιβάλλον, το οποίο τεκμηρίωνε τις επιλογές των χρήσεων γης, όσον αφορά την σκοπιμότητα και την βιωσιμότητά τους, τα πιθανά σχήματα διοίκησης – διαχείρισης  του Προγράμματος και υποδείκνυε χρηματοδοτικά σχήματα και

(γ) Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής επέμβασης η οποία διατύπωσε και τεκμηρίωσε προτάσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις από το προηγούμενο υπερκείμενο επίπεδο και διερεύνησε ειδικότερα τις δυνατότητες επανάχρησης και ανάδειξης κτιρίων, συνόλων και στοιχείων πολιτιστικής βιομηχανικής κληρονομιάς, συνδυασμένα με προτάσεις για εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων.