Η ΟΜΙΚΡΟΝ εκπόνησε την μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της επένδυσης που αναφέρεται στη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ), με τη μορφή του Εμπορευματικού Κέντρου σε έκταση 700 στρ. ιδιοκτησίας της ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ.  Η έκταση βρίσκεται στα όρια των νομών Αττικής και Βοιωτίας και ειδικότερα στην περιοχή των Οινοφύτων-Σχηματαρίου, με άμεση πρόσβαση στην Εθνική οδό, ενώ εφάπτεται και με τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Στόχος της μελέτης ήταν :

  • να επισημανθούν, στα πλαίσια της ανάλυσης της αγοράς, τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη νέων αποθηκευτικών χώρων είτε αυτές είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL), είτε είναι βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή των Οινοφύτων-Σχηματαρίου.
  • η διερεύνηση της βιωσιμότητας της ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ – Εμπορευματικού Κέντρου και ειδικότερα ο καθορισμός του κόστους της επένδυσης και των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς στην περιοχή και η διερεύνηση της αποδοτικότητας της επένδυσης.