Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου) στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ως υποδοχέα βιομηχανιών Υψηλής και Μέσης όχλησης και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης και τις λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτησή της.

Το έργο εκπονήθηκε για λογαριασμό του επενδυτικού φορέα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ είχε ως αντικείμενο:

  1. την ανάπτυξη μελέτης τεχνικοοικονομικής εφικτότητας της επένδυσης,
  2. την κοστολόγηση των έργων επένδυσης και εκτίμηση του λειτουργικού κόστους,
  3. την σύνταξη μελέτης κοινωνικής σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επένδυσης,
  4. διερεύνηση και οργάνωση φορέα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου.

Έχει εκδοθεί ΚΥΑ (ΦΕΚ 3540/31-12-2012) που εγκρίνει την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου.