Η ΟΜΙΚΡΟΝ στα πλαίσια της μελέτης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία υπήρξε συνανάδοχος, έκανε αναλυτική έρευνα όλων των μορφών ανάπτυξης τουρισμού στην Κρήτη περιλαμβανομένων της κρουαζιέρας, του αγροτουρισμού, του θεματικού τουρισμού (πχ. καταδυτικός τουρισμός) καθώς και αναλυτικές προβλέψεις μελλοντικής εξέλιξης του τουριστικού κλάδου στο νησί.

Μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο κείμενο του Περιφερειακού Χωροταξικού Κρήτης εδώ.