Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ παρείχε υπηρεσίες συμβούλου στην Περιφέρεια Αττικής για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών και του Προϋπολογισμού Επενδύσεων της Περιφέρειας για το έτος 2011.