Η κλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η ΟΜΙΚΡΟΝ σχετικά με την εξέλιξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα είχε τίτλο “ΕΛΛΑΔΑ 2013-2015:   ΚΕΡΔΗ 100.000 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”.  

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2012, προέβλεπε ότι οι εισπράξεις από εισερχόμενο τουρισμό θα έφταναν το 2014 στα € 13,3 δισ. έναντι € 10,0 δισ. του 2012.

Η πρόβλεψη επαληθεύθηκε πλήρως:  οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις έφτασαν τα € 13,4 δισ.

Δείτε όλη την ανάλυση εδώ.