Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας περιφέρειας καθώς και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο στοχεύει σε:

  1. Ενίσχυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Περιφέρειας Κρήτης.
  2. Προώθηση της χωρικής ολοκλήρωσης της Περιφέρειας.
  3. Ολοκλήρωση των αναγκαίων χωρικών δράσεων για την προώθηση ενός προτύπου χωρικής οργάνωσης με παρεμβατικό χαρακτήρα.

Περιεχόμενο μελέτης

Στο Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης περιλαμβάνονται:

Α. η θέση και ο ρόλο της Περιφέρειας στον διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο και ειδικότερα η Χωροταξική ένταξη της Κρήτης στα ευρύτερα χωρικά σύνολα.

Β. το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Κρήτης.

Γ.  τις κατευθύνσεις της Χωρικής Οργάνωσης.

Δ. το Πρόγραμμα Δράσης του χωροταξικού σχεδίου 2014-2031, τους διαθέσιμους πόρους και πηγές χρηματοδότησης.

Ε. την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αναθέτουσα αρχή ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος / Διεύθυνση Χωροταξίας.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Κρήτης έχει εγκριθεί και οι παραπάνω προβλέψεις περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/8.11.2017) της μελέτης το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.