Το έργο διερευνά τη σκοπιμότητα δημιουργίας και λειτουργίας της γραμμής Προαστιακός Σιδηρόδρομος  Δυτικής Αττικής για την εξυπηρέτηση ημερήσιων μετακινήσεων εργαζομένων και ευρύτερου πληθυσμού από/προς την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου και των Μεγάρων.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ έχει αναλάβει την Μελέτη Σκοπιμότητας (Κόστους  – Οφέλους) η οποία περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας.

1ο πακέτο εργασίας: Ανάλυση Ζήτησης: Η βάση στην οποία στηρίζεται η Μελέτη είναι η ανάλυση της ζήτησης, από την οποία προκύπτει η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης της νέας γραμμής του Προαστιακού Δυτικής Αττικής.

2ο πακέτο εργασίας: Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση: Αντιμετωπίζει το έργο ως επένδυση που θα αποφέρει εισόδημα στον διαχειριστή του, μέσω της χρέωσης εισιτηρίων και της επιδίωξης άλλων εσόδων (π.χ., διαφημίσεις) και αναζητά τις συνθήκες και τις προοπτικές και προϋποθέσεις ιδιωτικο-οικονομικά υγιούς και βιώσιμης λειτουργίας του.

3ο πακέτο εργασίας: Κοινωνικο-οικονομική ή απλώς Οικονομική Αξιολόγηση: Ξεκινάει από την χρηματοοικονομική ανάλυση, και προχωράει στην ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων κόστους και οφέλους, πέραν των ιδιωτικοοικονομικών, με ποσοτικοποίηση σε χρηματικούς όρους, όπου είναι εφικτό.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση του προαστιακού, τέτοια στοιχεία αναφέρονται στις:

  • κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του έργου,
  • περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου
  • ενεργειακές επιπτώσεις του έργου