Η μελέτη αφορούσε την Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη του πρώην Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) για την εφαρμογή του Προγράμματος TERRA – POSIDONIA, για την ανάπτυξη της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Πρόγραμμα TERRA – POSIDONIA

Ο Οργανισμός Αθήνας συμμετείχε στο υπο-πρόγραμμα POSIDONIA, το οποίο εντασσόταν στο Πρόγραμμα TERRA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχευε στην  αναζήτηση των δυνατοτήτων για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων μεγάλων πόλεων, που περιλαμβάνουν λιμάνια, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι προοπτικές και να αποκτηθεί κοινή αντίληψη για τις μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικεφαλής του υπο-προγράμματος ήταν η επαρχιακή διοίκηση της Νάπολης, με εταίρους, πλην της πόλης της Αθήνας, τη Βαρκελώνη, το Παλέρμο και τον Τάραντα.

Ως περιοχή διερεύνησης των προβλημάτων και των προοπτικών, επελέγη η παραλιακή λιμενοβιομηχανική ζώνη Δραπετσώνας – Κερατσινίου, περιοχή στρατηγικής σημασίας στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, η οποία εμφανίζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης.

Κύριο άξονα των δράσεων αποτέλεσε η προώθηση των διαδικασιών για συντονισμένη διαχείριση των προγραμμάτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ιδιοκτήτες μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εν λειτουργία ή όχι, ΟΛΠ και συναρμόδια Υπουργεία), ώστε να προωθηθεί το πρόγραμμα ανάπλασης, για την αναβάθμιση της περιοχής.

Η προσπάθεια σκόπευε στο εντοπισμό των προϋποθέσεων για την οικοδόμηση και την συνυπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του ΟΡΣΑ

Οι κυριότερες δράσεις για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΟΡΣΑ στην εφαρμογή του Προγράμματος TERRA – POSIDONIA, ήταν:

  • εκπόνηση σχεδίου γενικής διάταξης (Master Plan),
  • εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας – εφικτότητας,
  • προκαταρκτική επεξεργασία προδιαγραφών πολεοδομικού / αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, και
  • παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης.

Αναθέτουσα αρχή ήταν ο πρώην Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.