Το έργο αφορούσε επιχειρηματικό σχέδιο τουριστικής επένδυσης της εταιρείας ΡΙΖΕΣ ΕΠΕ για χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004.

Η επένδυση αφορούσε τη δημιουργία τουριστικής μονάδας στην κατηγορία boutique στην Σέριφο.

Οι υπηρεσίες της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ περιλάμβαναν:

  • Τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για την υπαγωγή της επένδυσης στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου.
  • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των προβλεπόμενων εντύπων και φακέλων στην αρμόδια υπηρεσία.
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Διασφάλιση των εκταμιεύσεων για τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από τον αναπτυξιακό νόμο.
  • Υποστήριξη της εταιρείας σε όλα τα στάδια ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιήθηκε και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του από τον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/04.