Αντικείμενο του έργου ήταν 1) η εκπόνηση  στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση του αναπτυξιακού – επενδυτικού  προγράμματος Ζ.Ε.Π. Κοζάνης (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης) σε χέρσα έκταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) και 2) η Διοίκηση – Διαχείριση της υλοποίησης του αναπτυξιακού – επενδυτικού προγράμματος Ζ.Ε.Π. Κοζάνης. Διερεύνηση τάσεων στην πόλη της Κοζάνης για χρήσεις κατοικίας, διοικητικού κέντρου, εμπορικές, τουρισμού  3) οικονομοτεχνική μελέτη και  ανάλυση κοινωνικό-οικονομικού κόστους – οφέλους.

Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) Κοζάνης, είναι ένας πρότυπος οικισμός, ενταγμένος στο σχέδιο πόλης της Κοζάνης.

Η Ζ.Ε.Π. Κοζάνης διέπεται από τις διατάξεις του οικιστικού νόμου 947/79 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1337/1983 που ισχύει σήμερα και έχει σκοπό (ΦΕΚ 120/Α/11-05-1989):

  • Επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της περιοχής του Δήμου Κοζάνης, με την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και διάθεση σε τρίτους έτοιμων κατοικιών ή οικοπέδων με υποδομή, τη μελέτη και την κατασκευή των κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων, των χωρών αναψυχής και άθλησης ή των εμπορικών κέντρων.
  • Αυτόνομη ανάπτυξη της περιοχής με ίδιους βασικούς οικονομικούς πόρους που θα εξασφαλίζονται από την εφαρμογή των διαδικασιών της Ζ.Ε.Π. και από την διάθεση έτοιμης κατοικίας υψηλών προδιαγραφών ή τη διάθεση οικοπέδων.
  • Ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση και με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Ζ.Ε.Π., μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.