Ο τουρισμός κρουαζιέρας χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δυναμισμό έναντι
άλλων μορφών τουρισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται αφενός από τους σημαντικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης και αφετέρου από τη διαρκή ανανέωση του στόλου και του προσφερόμενου κρουαζιερικού προϊόντος.

Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ ΑΕ) ανέθεσε μελέτη του κλάδου στην ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. που απέβλεπε να αναλύσει τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς κρουαζιεροπλοίων και να εκτιμήσει τις δυνατότητες που διανοίγονται για ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα στο συνολικό σύμπλεγμα (cluster) που αναπτύσσεται στον κλάδο:  εταιρειών κρουαζιέρας, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων, ναυπηγήσεων και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Η μελετητική ομάδα της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ανέλυσε πληροφορία, τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική, από εξαιρετικά εκτεταμένη βάση ενός συνόλου 237 βιβλιογραφικών και στατιστικών πηγών.  Στηρίχθηκε επίσης στην πληροφόρηση που παρασχέθηκε από εκπροσώπους διεθνών εταιρειών του κλάδου, όπως οι Orient Eχpress HoteIs Inc., Λονδίνο, Japan Cruise Line Inc., Τόκυο, Griffin TraveI, πράκτορες της CarnivaI Cruises, Αθήνα, Hapag Lloyd, Βρέμη.

Η μελέτη περιέλαβε:

  • Ανάλυση και προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης ανά ευρύτερη περιοχή διεθνώς (κυρίως Καραϊβική και Μεξικό, Μεσόγειο) και ανά εθνικό στόλο κρουαζιεροπλοίων (κυρίως ΗΠΑ, ΗΒ, Νορβηγία, Ιταλία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Γαλλία).
  • Αξιολόγηση των συνθηκών εκμετάλλευσης κρουαζιεροπλοίων ανά αγορά.
  • Διερεύνηση των δικτύων πωλήσεων κρουαζιέρας.
  • Επισήμανση προϋποθέσεων και εμποδίων λειτουργίας.

Διατύπωση προοπτικών και δυνατοτήτων και επιχειρηματικών ευκαιριών για εταιρείες κρουαζιέρας, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις και τραπεζική χρηματοδότηση του συμπλέγματος της κρουαζιέρας.