Το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Σερρών χωροθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2545/97 (ΦΕΚ-254/Α/15-12-97) και στόχο έχει να  λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής βιοτεχνικής δραστηριότητας (χωροθέτηση βιοτεχνικών καταστημάτων) χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων.

Στόχος του σχεδιασμού ήταν το μελλοντικό ΒΙΟ.ΠΑ να αποτελέσει ένα φιλόξενο και δελεαστικό πόλο υποδοχής νέων και όσων επιχειρήσεων θα μετεγκατασταθούν εντός αυτού.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ανέλαβε από τον Δήμο Σερρών την προετοιμασία του φακέλου για την δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) εντός της περιοχής του Δήμου.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για την ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ, η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, η συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας για την ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ Σερρών και η ανάλυση κοινωνικοοικονομικού κόστους – οφέλους.

Αναλυτικότερα:

  • Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τον πληθυσμό, τα φυσικά χαρακτηριστικά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.
  • Στα πλαίσια της έρευνας αγοράς, επισημάνθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλάδων του δευτερογενή τομέα που είναι δυνατόν και απαιτείται να μετεγκατασταθούν στο υπό ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ .
  • Διερευνήθηκε η βιωσιμότητα της ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ και ειδικότερα ο καθορισμός του κόστους της επένδυσης και των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς στην περιοχή και η αποδοτικότητας της επένδυσης.
  • Διερευνήθηκαν τα πιθανά χρηματοδοτικά σχήματα της επένδυσης.
  • Διερευνήθηκαν οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ίδρυση του ΒΙΟ.ΠΑ.
  • Έγινε πρόταση ρυμοτόμησης του ΒΙΟ.ΠΑ .
  • Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές προτάσεις του ρυθμού και των τιμών πώλησης των οικοπέδων και των καταστημάτων-γραφείων εντός της περιοχής ΒΙΟ.ΠΑ .