Το κτιριακό έργο υπήρξε μία πρωτοποριακή εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού και δόμησης 200 οικιστικών μονάδων στη νέα πολεοδομούμενη περιοχή Μυρτίνη στη Λάρισα.

Το έργο περιλάμβανε την με κατασκευή διαφόρων τύπων κατοικίας και διασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ λειτούργησε ως σύμβουλος χρηματοδότησης.  Το έργο χρηματοδοτήθηκε ομαλά, ολοκληρώθηκε και όλες οι κατοικίες διατέθηκαν στην ελεύθερη αγορά.

Myrtini Larisa_text