Αναφέρονται οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι φορέων του Δημοσίου με τους οποίους έχει συνεργαστεί η ΟΜΙΚΡΟΝ: